Indhold i denne sektion:

Kunstterapiuddannelsen

Kunstterapi er en behandlingsmetode, hvor et kunstnerisk udtryk bruges i professionelle terapeutiske rammer.

Uddannelsens mål

er at skabe indsigt i psykoterapi og primært psykologiske teorier og metoder, der kan relateres til den kunstterapeutiske proces og at træne de studerende i kunstterapeutisk praksis.

Indhold

Kunstterapiuddannelsen er et 1-årigt forløb med hovedvægten på på praksis og træning. Afholdes primært som 3-dages moduler

Der vil blive undervist i forskellige teorier og metoder, der kan relateres til den terapeutiske proces, således at der skabes en teoretisk terapeutisk indsigt og etableres en sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Undervisning

foregår på hold, individuelt og i grupper. Modul 6 afholdes som internat på Kreta. Vi aflægger studiebesøg hos kunstterapeuter i praksis/på arbejdspladsen.

Forudsætninger

I uddannelsen er der fokus på at styrke evnen til at være facilitator i klientens udvikling – at fungere som den der kan skabe den trygge ramme, som understøtter klientens udvikling. Der kræves ikke kunstneriske forudsætninger for at uddanne sig til kunstterapeut

Eksamen og praktik

Eksamen kan tilkøbes efter endt studieforløb.
En kortere praktik er en del af forløbet.

Studiebeskrivelse

Studiebeskrivelse med mere uddybende og beskrivende indhold kan rekvireres ved at oplyse din mailadresse til uddannelsesleder Birte Hansen på kunstterapi@ucl.dk

Kunstterapi Overbygning

Forløbet fungerer dels som en fortsættelse af Kunstterapiuddannelsen ved UCL og dels som et uddannelsesår for kunst- og psykoterapeuter og andre fagpersoner der har erfaring med kunstterapi. Målet er at fordybe sig yderligere i kunstterapien, såvel teoretisk som praktisk.

Der vil være fokus på:

  • Teoretiske oplæg ved forskellige gæsteundervisere.
  • Kunstterapeutisk supervision med afsæt I egen praksis/job.
  • Personlig kunstterapeutiske proces.

Ønsker du oversigt over datoer og pris kan du kontakte Birte Hansen på, kunstterapi@ucl.dk

Om denne side